beşere


beşere
(A.)
[ ﻩﺮﺸﺑ ]
deri, dış deri.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • BESERE-İ HABİSE — Çıktığı yeri kangren eden ve adına da kara kabarcık denen öldürücü bir hastalık …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ŞİBH-İ BEŞERE — Üst deriye benzer olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • BEŞER — (Beşere) İnsan derisinin dış yüzleri. * İnsan. Âdem.(Hem istikrâ i tâmme ile ve fenlerin tahkikatıyla sabit olmuş ki; mahlûkat içinde en mükerrem, en ehemmiyetli beşerdir. Çünki beşer, hilkat ı kâinattaki zâhiri esbab ve neticelerinin… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TA'LİM-İ ESMÂ — İsimleri öğretmek. * Cenab ı Hak tarafından Hz. Âdem e (A.S.) Esmâ i hüsnânın öğretilmesi.(Hazret i Âdem in melâikelere karşı kabiliyyet i hilâfet için bir mu cizesi olan tâlim i esmâdır ki, bir hâdise i cüz iyyedir. Şöyle bir düstur u küllînin… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • A language is a dialect with an army and navy — is one of the most frequently used aphorisms in the discussion of the distinction between dialect and language. It illustrates the fact that the political status of the speakers influences the perceived status of their language or dialect. The… …   Wikipedia

  • Römisches Reich — Die Buchstaben und Zahlen zwischen den Linien | E4 | bezeichnen die Quadrate der Karte. Orte. AbellaE4 AbellinumEF4 AccaeF3 AceruntiaFG4 Ad FinesB1 Ad NovasNebenk. AgrigentumD7 Alba FucensD2 AlbalongaC3 AletriumD3 AllifaeE3 AlsiumBC3 AmiternumD2… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Una lengua es un dialecto con un ejercito y una marina — «Una lengua es un dialecto con un ejército y una marina» es uno de los aforismos más citados en las discusiones sobre la diferencia entre lo que es un dialecto y lo que es una lengua. Ilustra el hecho de que el estatus político de los hablantes… …   Wikipedia Español

  • EDEME — Derinin iç yüzü. (Dış yüzüne beşere derler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • FANTAZİYE — yun. Yalandan gösteriş, boş debdebe. Zâhirî süs ve zinet. Lüzumlu ihtiyaçtan olmayan ve zevk için kullanılan pahalı eşya.(Sefahet ve dalâlette bozulmuş ve İsevi dininden uzaklaşmış Avrupa! Deccal gibi birtek gözü taşıyan kör dehan ile ruh u… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MADDİYUNLUK — Maddiyunların mesleği. Maddecilik. Hiçbir müsbet delile dayanmıyan ve sadece maddeye istinad eden ve ruhâniyatı ve mâneviyatı inkâr edenlerin bâtıl akideleri.(Maddiyunluk, mânevi tâundur ki, beşere müthiş sıtmayı tutturdu; gazab ı İlâhiye… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük